สธ. รุกต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19