กรม สบส. ชวน อสม.ต้นแบบคนสุขภาพดี ร่วมสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง กับกิจกรรมก้าวท้าใจ