สธ. มอบของขวัญ ฌกส. อสม. สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง