กรม สบส. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข