กรม สบส. รับมอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือ อสม. และประชาชนผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน