สบส. ชี้ชาย/หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน ห้ามทำอุ้มบุญกฎหมายอนุญาตเฉพาะคู่สมรสคนไทย หรือคนไทยกับต่างชาติที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น !!