รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัคร "จิตอาสา" สำหรับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนคนทั้งหมด: 3 คน
ชื่อ-นามสกุล อายุ ความสามารถพิเศษ โรคประจำตัว หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ วัน/เดือน/พ.ศ.
น.ส ปิยะนุช ปาทาน  50  วอลเลย่บอล จัดสวน ร้องเพลง  ไม่มี  สำนักบริหาร  0897261048    1 ม.ค. 2561 
นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ  58  วิทยากรด้านบัญชีครัวเรือน    สำนักบริหาร  021937000 ต่อ 1  0623455033  16 ม.ค. 2561 
นายสมาน บุญสิงห์ศร  56  พิธีกรจัดกิจกรรมต่างๆ  ไขมันในเลือดสูง เข่าเสื่อม  กองสุขศึกษา  021937000  0890452884  25 ม.ค. 2561