เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ลำดับชื่อหัวข้อดาวน์โหลดวันที่ลงข้อมูล
1 . คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11719 ก.พ. 2561
2 . การประชุมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
3722 พ.ย. 2560
3 . แบบฟอร์มรายงาน ปรับปรุงใหม่ ปี2560
11816 พ.ค. 2560
4516 พ.ค. 2560
11216 พ.ค. 2560
4316 พ.ค. 2560
6916 พ.ค. 2560
6416 พ.ค. 2560
3316 พ.ค. 2560
2616 พ.ค. 2560
5716 พ.ค. 2560
3716 พ.ค. 2560
3516 พ.ค. 2560
4 . การประชุมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2557
4105 พ.ค. 2560
5 . กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ
4205 พ.ค. 2560
2705 พ.ค. 2560
6 . แนวทางดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
3405 พ.ค. 2560
2905 พ.ค. 2560
7 . คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2559
10926 เม.ย. 2560