การยื่นขออนุญาต

การขออนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ สถานประกอบการ ผ่านระบบ Biz portal แบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย