การลงทะเบียนใช้งานระบบ

ผู้ขออนุญาตสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ โดยเงื่อนไขระบบหนึ่งเลขบัตรประชาชนสามารถสมัครได้หนึ่งผู้ใช้งาน