กรมสบส.พัฒนายกระดับ ผู้ช่วยแพทย์แผนจีนที่สั่งสมภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ