กรม สบส. แจงข้อกำหนดการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชม. ให้รพ.รัฐ-เอกชนถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ