กรม สบส. ชู อสม. ชนเผ่าอาข่าคนแรกของประเทศ ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในพื้นที่สูง