กิจกรรม ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 30 วินาที (สนับสนุน)