ประกาศคณะกรรมการสาขาการแพทย์แผนจีน ประกาศรับสมัครสออบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปี 2562