กรม สบส.ประกาศศักดาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในงาน WORLD SPA AND WELLNESS ASIA 2019 Thailand Global Wellness Destination