กรม สบส.เตือนคลินิกทุกแห่ง ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ชี้เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และผิดกฎหมาย