กรม สบส.เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ใช้ต้นทุนให้น้อยสร้างประโยชน์ให้มากตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน