กรม สบส.เผยผลตรวจคลินิกแพทย์แผนไทยของ “บิ๊กแจ๊ด” เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนวิธีการรักษาโดยใช้เข็มต้องส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพตรวจสอบต่อ