กรม สบส.เผยผลสอบ กรณีมีการแชร์ว่อนเน็ต “นวดเท้าแล้วแท้ง”