สบส.ชี้มีสถาบันสอนนวดที่ทำผิดหลักเกณฑ์ ทำให้ผู้เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่ได้