กรม สบส.รับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม