สบส. ผนึกกำลัง อสม. กวาดล้างโรคหัดใน 4 จังหวัดภาคใต้