กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ท เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้า จากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลหนองเรือ