กรม สบส. แนะประชาชนสมัครเรียนนวดให้ถูกที่ ป้องกันการขึ้นทะเบียนไม่ได้