กรม สบส.ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน ให้เป็นองค์กรคุณภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ