กรม สบส.ร่วมกับ กทม.หาแนวทางผลักดันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เข้าสู่ระบบ