กรม สบส.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพภาคประชาชน ณ จ.ตรัง