อธิบดีกรม สบส.เปิดอบรมผู้บริหาร สร้างผู้นำยุคใหม่ ที่มีแนวคิดกว้างไกล นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร