กรม สบส.พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชน ลดการติดเชื้อสู่แม่และลูก ด้วยระบบความดันบวก