พืธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา