สบส. ตั้งทีมจับตาโฆษณาคลินิก เป็นด่านหน้า ขจัดภัยโฆษณาเวอร์ หลอกลวงผู้บริโภค !!