กรมสบส.เตือนประชาชนให้เลือกรับบริการจากร้านสปา-นวด ที่ได้มาตรฐาน ร้านต้องมีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ หรือโรคประจำตัว