ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม สบส . ร่วมตอบแบบสำรวจความสุขในการทำงานด้วยตนเอง (happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560


  คลิ๊กลิ้ง