เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ลำดับชื่อหัวข้อดาวน์โหลดวันที่ลงข้อมูล
1 . คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7719 ก.พ. 2561
2 . การประชุมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
3122 พ.ย. 2560
3 . แบบฟอร์มรายงาน ปรับปรุงใหม่ ปี2560
10016 พ.ค. 2560
3916 พ.ค. 2560
11016 พ.ค. 2560
3716 พ.ค. 2560
6616 พ.ค. 2560
5516 พ.ค. 2560
2616 พ.ค. 2560
2416 พ.ค. 2560
5616 พ.ค. 2560
3116 พ.ค. 2560
2516 พ.ค. 2560
4 . การประชุมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2557
3405 พ.ค. 2560
5 . กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ
3305 พ.ค. 2560
2305 พ.ค. 2560
6 . แนวทางดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
3105 พ.ค. 2560
2105 พ.ค. 2560
7 . คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2559
10026 เม.ย. 2560