เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ลำดับชื่อหัวข้อดาวน์โหลดวันที่ลงข้อมูล
1 . คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
019 ก.พ. 2561
2 . การประชุมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
1022 พ.ย. 2560
3 . แบบฟอร์มรายงาน ปรับปรุงใหม่ ปี2560
8416 พ.ค. 2560
2916 พ.ค. 2560
9916 พ.ค. 2560
3216 พ.ค. 2560
6016 พ.ค. 2560
4116 พ.ค. 2560
1516 พ.ค. 2560
1816 พ.ค. 2560
1316 พ.ค. 2560
2416 พ.ค. 2560
1216 พ.ค. 2560
4 . การประชุมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2557
2505 พ.ค. 2560
5 . กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ
2305 พ.ค. 2560
1405 พ.ค. 2560
6 . แนวทางดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
2205 พ.ค. 2560
505 พ.ค. 2560
7 . คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2559
7326 เม.ย. 2560