Feeds ข่าว

  กรม สบส. ส่ง อสม.เคาะประตูบ้านสกัด “โรคพิษสุนัขบ้า” ในชุมชน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ต.ค. 2561
  กรม สบส.สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม หลังทำผู้รับบริการดับระหว่างร้อยไหม !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ต.ค. 2561
  หลักเกณฑ์การขอต่ออายุหนังสือรับรองผู้ช่วยแพทย์แผนจีน และแบบฟอร์มขอต่ออายุ
ลงประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 12 ต.ค. 2561
  สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ เพิ่มเติม 1 แ ห่ง
ลงประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 12 ต.ค. 2561
  สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ 31 แ ห่ง
ลงประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 12 ต.ค. 2561
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ต.ค. 2561
  กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ท เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้า จากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลหนองเรือ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2561
  จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2561
  กรม สบส.แนะเทคนิคทานอาหารเจให้ได้บุญ หุ่นไม่พัง !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2561
  ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.ประจวบฯ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2561
  กรม สบส. แนะประชาชนสมัครเรียนนวดให้ถูกที่ ป้องกันการขึ้นทะเบียนไม่ได้
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 04 ต.ค. 2561
  อธิบดีกรม สบส.นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 02 ต.ค. 2561
  กรม สบส.ยกระดับการให้บริการ รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้านนวด ร้านสปาผ่าน E-Payment
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ก.ย. 2561
  กรม สบส.กำชับวิทยากรสอนนวดต้องมีใบวุฒิบัตร
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2561
  จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ก.ย. 2561
  กรม สบส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการและเชิดชูเกียรติเครือข่าย
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ก.ย. 2561
  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ..
ลงประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 21 ก.ย. 2561
  กองวิศวกรรมการแพทย์ เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ก.ย. 2561
  ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม
ลงประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 21 ก.ย. 2561
  สบส. แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2561
  สบส.พาสื่อศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับดีเด่น
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2561
  จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับสุขใจวัยเกษียณ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ก.ย. 2561
  กรม สบส. ชวนประชาชน รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยสุขบัญญัติ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 09 ก.ย. 2561
  กรม สบส. ร่วมกับรพ.รามาฯ และวช. จับมือขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพสู่ Wellness Hub
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 07 ก.ย. 2561
  กรม สบส.ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน ให้เป็นองค์กรคุณภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 06 ก.ย. 2561
  กรม สบส. ห่วงภัยน้ำท่วม แนะป้องกันโรคและภัยสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 02 ก.ย. 2561
  กรม สบส.ร่วมกับ กทม.หาแนวทางผลักดันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เข้าสู่ระบบ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01 ก.ย. 2561
  ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปีครั้งที่ 2/ 2561
ลงประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 31 ส.ค. 2561
  นพ.ธงชัย รองอธิบดี กรม สบส. และคณะผู้บริหาร ร่วมขี่จักรยานออกกำลังกาย ในโครงการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะฯ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ส.ค. 2561
  นพ.ประภาส รองอธิบดีกรม สบส. ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตร ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ส.ค. 2561
 

โพสทั้งหมด : 882 จำนวนหน้าทั้งหมด : 30 หน้าที่ : 23456789101112131415161718192021222324252627282930 Next>>