Feeds ข่าว

  กรม สบส.ส่งเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวน กรณีโรงพยาบาลเอกชนทำคลอดทารกเสียชีวิต!!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.แนะ 7 ขั้นตอนล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 มิ.ย. 2560
  กรม สบส. รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข
ลงประกาศโดย วันที่ 23 มิ.ย. 2560
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย วันที่ 20 มิ.ย. 2560
  กรม สบส. ชี้ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรม สบส.รับรอง สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอด ส่วนกลุ่มอื่นให้รีบยื่นเรื่องภายในวันที่ 21 มิ.ย. และผู้พิการทางสายตา 23 ธ.ค. 60 !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.ย้ำบุคลากรสายอาชีพนวดเจ้าเก่า รีบยื่นเรื่องขออนุญาตภายใน 21 มิ.ย. ก่อนเสียสิทธิต้องอบรมใหม่
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.โดย สบส.เขต 1 สานพลังประชารัฐ จับมือ สสจ.เชียงใหม่ หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ออกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนนอกสถานที่ใน จ.เชียงใหม่ ย้ำ !ผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการสปา รีบขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ภายใน 21 มิ.ย. 60
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.ชี้แจงการเปลี่ยนระบบจ่ายค่าป่วยการ อสม. ทั่วประเทศ ย้ำไม่ได้บังคับทำบัตรเอทีเอ็มหรือพร้อมเพย์
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มิ.ย. 2560
  กรม สบส. แนะประชาชนเลือกรับบริการทำฟันจากทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 มิ.ย. 2560
  กรม สบส. แนะคลินิก ดูแลความสะอาดทั้งภายนอก ภายใน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในพื้นที่บริการ !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนคลองท่อม จ.กระบี่สู่เมืองสปาต้นแบบ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มิ.ย. 2560
  การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตอบโต้ข่าวสถานการณ์เร่งด่วนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลงประกาศโดย วันที่ 09 มิ.ย. 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 08 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.เตือนประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วม ป้องกันโรคน้ำกัดเท้า และโรคตาแดงระบาด
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 08 มิ.ย. 2560
  ปรับปรุงเเบบฟอร์มรายงาน
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 07 มิ.ย. 2560
  ขอส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 07 มิ.ย. 2560
  เเจ้งเเนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 07 มิ.ย. 2560
  ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เเห่งพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเคร่งครัด
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 07 มิ.ย. 2560
  การประชุมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 06 มิ.ย. 2560
  สบส. ชี้ชาย/หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน ห้ามทำอุ้มบุญกฎหมายอนุญาตเฉพาะคู่สมรสคนไทย หรือคนไทยกับต่างชาติที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น !!
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 06 มิ.ย. 2560
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส. ร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวง
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 05 มิ.ย. 2560
  ผู้บริหาร กรม สบส. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 05 มิ.ย. 2560
  กรม สบส.ส่ง อสม.ทั่วไทยจัดระเบียบชุมชน เน้นมาตรการ 5 ส.ป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 มิ.ย. 2560
  สบส. เตือนประชาชนฝนนี้ระวังโรคฉี่หนูระบาด แนะใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ สร้างเกราะป้องกันโรค
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01 มิ.ย. 2560
  ข้อกฏหมาย พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลงประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 31 พ.ค. 2560
  สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลอุดรธานี หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พ.ค. 2560
  กรม สบส. ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย “พ.ร.บ.สปา”มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากล
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พ.ค. 2560
  เปิดสถานการณ์เพศสัมพันธ์ชีวิตร่วมสมัยเด็กไทยประถม 4 เริ่มมองหาเพศตรงข้าม
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พ.ค. 2560
  กรมสบส. ร่วมกิจกรรมวันสร้างสุข ณ โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พ.ค. 2560
  กรมสบส. ตรวจเยี่ยมติดตามและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พ.ค. 2560
 

โพสทั้งหมด : 508 จำนวนหน้าทั้งหมด : 17 หน้าที่ : 234567891011121314151617 Next>>